Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

komunikat 16 czerwca 2018

Informujemy o posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, które odbędzie się 16 czerwca 2018 r. o godz.1100 w siedzibie Zarządu Głównego w  Warszawie, ul. Nowolipki 24 suterena 7-8.

Zawiadomie o XIII Walnym Zjeździe Towarzystwa

zawiadomienie 2017 Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2017 r.  o godzinie 11.00 w siedzibie Towarzystwa odbędzie się  XIII Walny Zjazd Delegatów PTPNoZ. Szczegółowe informacje dostępne są w Oddziałach terenowych.

Wydawnictwa jaskiniowe

Zarząd Główny PTPNoZ informuje o wydaniu w sierpniu 2016r. kolejnych 6 tomów wydawnictw jaskiniowych. Znajdują się w nich uzupełnienia lub nowe materiały dotyczące jaskiń karpackich, tatrzańskich i Wyżyny Olkuskiej.

V Konferencja Tatrzańska

W dniach 24-26 września 2015 roku w Zakopanem odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”. Konferencja zorganizowana była przez Tatrzański Park Narodowy i Oddział Krakowski naszego Towarzystwa. Wstępem do Konferencji była prezentacja właśnie wydanej publikacji kartograficznej „Atlas Tatr – Przyroda Nieożywiona”. Atlas jest owocem wieloletniej współpracy polskich i słowackich przyrodników. W trakcie Konferencji omawiano nie tylko poszczególne tematy przedstawione na mapach atlasu, ale także ostatnie prace naukowe poświęcone Tatrom.

W pierwszym dniu obrad na sesji „Człowiek i Środowisko” szeroko przedstawiono tematykę ruchu turystycznego i działania Tatrzańskiego Parku Narodowego w pogodzeniu funkcji turystyczno – rekreacyjnej Tatr z zachowaniem walorów przyrodniczych tego unikalnego rejonu. W kolejnych dniach, na dwóch równoległych sesjach „Nauki o Ziemi” i ”Nauki Biologiczne”, omawiano prace naukowe prowadzone na temat środowiska przyrodniczego i klimatu Tatr. Pochodziły one głównie z krakowskiego, warszawskiego i górnośląskiego środowiska naukowego i przy decydującym udziale Tatrzańskiego Parku Narodowego. Część wyników badań przedstawiono w sesji posterowej.

Obrady toczyły się w reprezentacyjnych salach Nosalowego Dworu. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi - prezes dr Jerzy Giżejewski i sekretarz dr Adam Mazurek. O szczegółach tematyki Konferencji można się dowiedzieć na stronie Oddziału Krakowskiego PTPNoZ.

© Copyright - PTPNoZ