Zmarł Dr Jerzy Grodzicki


Od 1975 roku aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk o Ziemi, przez wiele kadencji pełniąc funkcje Prezesa i V-prezesa ds. naukowych Zarządu Głównego Towarzystwa.

Był twórcą koncepcji i realizatorem, jako współautor, autor i redaktor naukowy monumentalnego „Inwentarza Jaskiń Tatrzańskiego Parku Narodowego”,„Inwentarza Jaskiń Polski” i bazy ”Jaskinie Polski” w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-IB.

Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi .

Od 1955 aktywnie działał w Speleoklubie Warszawskim PTTK , był prezesem Klubu w latach 1963-1970, był członkiem honorowym Klubu.

W latach 1964-1978 działał w Komisji Speleologii ZG PTTK , 1974-79 w Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA (1976-1979 był przewodniczący Komisji).

Za wybitne osiągnięcia w speleologii światowej otrzymał w 1973 roku Złoty Medal Międzynarodowej Unii Speleologicznej. Był członkiem The Explorers Club.


Rodzinie przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.