XIV Walny Zjazd Delegatów PTPNoZ odbędzie się 28 maja 2022 r.

XIV Walny Zjazd Delegatów zacznie się o godzinie 11.00 28 maja 2022 r. Obrady zjazdu zostaną przeprowadzone w siedzibie Zarządu Głównego PTPNoZ w Warszawie, ul. Nowolipki 24 sut. 7-8.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.