Zmarł Władysław Borowiec

Władysław Borowiec (1947-2023) – absolwent i długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie geodezji górniczej. Wielce  zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi – członek założyciel Oddziału Krakowskiego PTPNoZ i jego sekcji taternickiej, uczestnik wypraw PTPNoZ „ANDY 75”, „Nuristan 77”, „Nepal 84”. „Kaukaz 86”. „Chiny- Tybet 2009”.  Wieloletni członek władz Oddziału Krakowskiego i Zarządu Głównego. Do końca życia Prezes Oddziału Krakowskiego.  Aktywny speleolog, uczestnik projektu inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich, członek wypraw do jaskiń Saint Pierre Martin i Ghar Parau, ratownik TOPR.

Odszedł Człowiek o niespożytej energii i chęci działania. Pozostanie w naszej dobrej pamięci.

fot. Jerzy Mościcki
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.