O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) w obecnym kształcie funkcjonuje od marca 1972 r. Zastąpiło wcześniejszą organizację – Polskie Towarzystwo Miłośników Nauk o Ziemi (PTMNoZ), które powstało w marcu 1957 r. Było ono kontynuatorem tradycji Towarzystwa Muzeum Ziemi (TMZ), utworzonego w 1932 r., a zlikwidowanego w 1947 r. przez władze PRL. Szczegółowy opis historii tych trzech towarzystw podaje monografia autorstwa Zbigniewa Wójcika: Zarys dziejów polskich towarzystw przyjaciół nauk o ziemi 1932-1981.

Misja:

  • inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych dotyczących nauk o Ziemi, nauk o środowisku przyrodniczym, a także prac o charakterze interdyscyplinarnym,
  • popularyzowanie wyników tych badań,
  • działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków Towarzystwa,
  • ochrona zabytków i okazów przyrody,
  • upowszechnianie idei ochrony środowiska przyrodniczego.

Prowadzone działania:

Towarzystwo działa na rzecz popularyzacji nauk o Ziemi i o środowisku przyrodniczym oraz na rzecz podnoszenia kwalifikacji swoich członków.
Ekonomia społeczna
Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców/.
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Cele Towarzystwa:

Wymienione są w §6 Statutu PTPNoZ, który dostępny jest na stronie Statut oraz na stronie Oddziału Górnośląskiego: ptpnoz.wnoz.us.edu.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.