Oddziały


Oddział Dolnośląski

posiada: Koło Nefryt we Wrocławiu z siedzibą w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Koło Terenowe w Jeleniej Górze, Koło Terenowe w Złotoryi z siedzibą w Muzeum Złota, Koło Ziemia Jaworska w Jaworze
specjalizuje się w: popularyzowaniu i organizowaniu zbieractwa i kolekcjonerstwa eksponatów geologicznych (minerałów, skał i skamieniałości); upowszechnianiu wiedzy geologicznej, przyrodniczej, archeologicznej poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej; organizowaniu terenowych wycieczek przyrodniczych; organizowaniu uczestnictwa swych członków w wystawach-giełdach minerałów, opracowywaniu corocznych, ogólnopolskich harmonogramów wystaw-giełd mineralogicznych; organizowaniu wystaw minerałów ze zbiorów swych członków; prowadzi aktywną współpracę z muzeami przyrodniczymi: Muzeum Geologicznym oraz Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, w którym mieści się siedziba Oddziału, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Złota w Złotoryi, Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.


Oddział Górnośląski

posiada: Koło Gemmologiczne w Katowicach,
specjalizuje się w: organizowaniu sesji popularno-naukowych o tematyce mineralogicznej, gemmologicznej, paleontologicznej; organizowaniu wystaw-giełd minerałów i skamieniałości; organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych w kraju i poza jego granicami; prowadzeniu szkoleń poświęconych ochronie środowiska przyrodniczego regionu, bezpieczeństwu prac górniczych, problemom geologii i gemmologii, realizacji własnych prac naukowo-badawczych.
Pełna informacja na stronie: http://ptpnoz.wnoz.us.edu.pl/


Oddział Krakowski

posiada: Koło PTPNoZ przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Sekcję Nurkowania Swobodnego, Sekcję Taternicką, Sekcję Minerałów, Skał i Skamieniałości (czasowo nieaktywną) oraz bibliotekę;
specjalizuje się w: programowaniu i organizowaniu badań naukowych w rejonach wysokogórskich (Polski i świata) – w tym wysokogórskich parkach narodowych; organizowaniu wypraw w góry wysokie; organizowaniu i wspieraniu działalności dyskusyjnej i wydawniczej z zakresu problematyki ochrony środowiska przyrodniczego; propagowaniu turystyki kwalifikowanej wśród swoich członków i sympatyków.
Pełna informacja na domenie http://home.agh.edu.pl/~ptpnoz/.


Oddział Ziemi Lubuskiej

specjalizuje się w: w upowszechnianiu wiedzy z zakresu nauk o Ziemi, wiedzy o środowisku przyrodniczym regionu lubuskiego oraz w realizacji usług naukowo-badawczych w zakresie problemów ochrony środowiska przyrodniczego regionu. Zajmuje się problematyką energii odnawialnej.


Oddział Pomorski

specjalizuje się w: upowszechnianiu wiedzy: z zakresu nauk o Ziemi – ze specjalnym ukierunkowaniem na geologię morza, o środowisku przyrodniczym regionu pomorskiego i problemach jego ochrony; organizowaniu wycieczek krajoznawczych oraz realizowaniu usług naukowo-badawczych w zakresie geologii i ochrony środowiska przyrodniczego. Oddział dysponuje własną siedzibą w Gdańsku.
Pełna informacja na domenie
http://ptpnozgdansk.pl


Oddział Sudecki

specjalizuje się w: propagowaniu zbieractwa i kolekcjonerstwa minerałów, skał i skamieniałości; organizowaniu wystaw i giełd mineralogicznych; organizowaniu wycieczek terenowych dla pozyskania eksponatów do zbiorów przyrodniczych swych członków. Siedziba Oddziału mieści się w Muzeum w Wałbrzychu.


Oddział Warszawski

posiada: Koło Miłośników Mineralogii;
specjalizuje się w: propagowaniu zbieractwa i kolekcjonerstwa minerałów, skał i skamieniałości; poszerzaniu wiedzy mineralogicznej swych członków poprzez systematyczne prelekcje; organizowaniu małych giełd mineralogicznych; organizowaniu wycieczek terenowych dla pozyskania eksponatów do zbiorów przyrodniczych swych członków. Uczestnicy Koła spotykają się w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, sala nr 16.


Oddział Zachodniopomorski

specjalizuje się w: upowszechnianiu wiedzy z zakresu nauk o Ziemi, środowisku przyrodniczym regionu Pomorza Zachodniego; organizuje konkursy dla młodzieży szkolnej.

Możliwość komentowania została wyłączona.