Władze PTPNoZ

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes                         dr Jerzy Giżejewski (Oddz. Warszawski)

Wiceprezes                 dr Adam Polonius (Oddz. Górnośląski)

Skarbnik                     mgr Radosława Tomaszewska (Oddz. Górnośląski)

Sekretarz                    dr Adam Mazurek (Oddz. Warszawski)

Członek Zarządu        dr hab. prof. UG Leszek Łęczyński (Oddz. Pomorski)

Członek Zarządu        dr Paweł Struś (Oddz. Krakowski)

Członek Zarządu        mgr Antoni Stryjewski (Oddz. Dolnośląski)

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący mgr Krzysztof Dembicz (Oddz. Warszawski)
Członek Komisji mgr inż. Joanna Walczyk (Oddz. Pomorski)
Członek Komisji mgr Waldemar Bardziński (Oddz. Górnośląski)

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący dr Joanna Zachowicz (Oddz. Pomorski)
Członek Sądu dr hab. prof UŚ Jerzy Cabała (Oddz. Górnośląski)
Członek Sądu Jan Kępa (Oddz. Dolnośląski)

Możliwość komentowania została wyłączona.