Władze PTPNoZ

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes                         dr Jerzy Giżejewski (Oddz. Warszawski)

Wiceprezes                 dr Adam Polonius (Oddz. Górnośląski)

Skarbnik                     dr Joanna Zachowicz (Oddz. Pomorski)

Sekretarz                    dr Adam Mazurek (Oddz. Warszawski)

Członek Zarządu        mgr Waldemar Bardziński (Oddz. Górnośląski)

Członek Zarządu        dr Paweł Struś (Oddz. Krakowski)

Członek Zarządu        mgr Antoni Stryjewski (Oddz. Dolnośląski)

Członek Zarządu        mgr Wacław Wilk (Oddz. Pomorski)

Wiceprezes                 dr Jerzy Grodzicki (Oddz. Warszawski)

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący mgr Krzysztof Dembicz (Oddz. Warszawski)
Członek Komisji dr. hab. prof. UG Leszek Łęczyński (Oddz. Pomorski)
Członek Komisji mgr Joanna Kielar (Oddz. Dolnośląski)

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański (Oddz. Krakowski)
Członek Sądu mgr inż. Jerzy Wala (Oddz. Krakowski)
Członek Sądu dr Bogdan Żogała (Oddz. Górnośląski)

Możliwość komentowania została wyłączona.