50. rocznica czechosłowacko-polskiej wyprawy Cotopaxi

5 września 2022 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone 50. rocznicy zejścia do dna krateru wulkanu Cotopaxi. Jednym z wiodących referentów był członek Oddziału Krakowskiego PTPNoZ i jeden z organizatorów wyprawy prof. Andrzej Paulo z AGH. Spotkanie zostało zorganizowane przez placówki archiwalne Akademii Nauk Republiki Czeskiej i Polskiej Akademii Nauk oraz przez Polską Akademię Umiejętności.

Uczestnicy tej międzynarodowej wyprawy prowadzili na miejscu badania geologiczne i geomorfologiczne, przygotowywali mapy geologiczne i geomorfologiczne, które stanowiły podstawę do utworzenia w tym regionie Parku Narodowego Cotopaxi.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy ekspedycji, a wielu nieobecnych na spotkaniu przesłało relacje w formie wideo. Aktywny udział wzięli: członkowie Oddziału Krakowskiego PTPNoZ – profesorowie Andrzej Gałaś i Jerzy Mościcki, a ze strony Zarządu Głównego PTPNoZ – sekretarz dr Adam Mazurek.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.