Zmiana w Zarządzie Głównym

W dniu 20 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTPNoZ. Do składu Zarządu Głównego, w miejsce zmarłego dr Jerzego Grodzickiego, powołano na członka... Czytaj

Zawiadomienie o Zebraniu Zarządu Głównego PTPNoZ

W dniu 20 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Nowolipki 24 sut. 7-8, 01 – 019 Warszawa planowane jest zebranie... Czytaj

Strona w budowie

Aktualnie trwają prace nad stroną internetową. Za utrudnienia przepraszamy.

INWENTARYZACJA JASKIŃ W POLSCE

Jaskinie w Polsce występują w różnych regionach, w większości zlokalizowanych w południowej części kraju. Są to obiekty o różnej genezie: krasowej (występują wówczas w obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczanych przez wodę - przeważnie wapieni, wapieni dolomitycznych i gipsów) i tektonicznej.

ZBIERACTWO I KOLEKCJONERSTWO

Zbieractwo i kolekcjonerstwo minerałów, skał i skamieniałości to jedna z podstawowych i najstarszych form działalności realizowanej przez członków Towarzystwa od początku jego istnienia.
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) w obecnym kształcie funkcjonuje od marca 1972 r. Zastąpiło wcześniejszą organizację - Polskie Towarzystwo Miłośników Nauk o Ziemi (PTMNoZ), które powstało w marcu 1957 r. Było ono kontynuatorem tradycji Towarzystwa Muzeum Ziemi (TMZ), utworzonego w 1932 r., a zlikwidowanego w 1947 r. przez władze PRL. Szczegółowy opis historii tych trzech towarzystw podaje monografia autorstwa Zbigniewa Wójcika: Zarys dziejów polskich towarzystw przyjaciół nauk o ziemi 1932-1981.