Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi w obecnym kształcie funkcjonuje od marca 1972 r. Zastąpiło wcześniejszą organizację - Polskie Towarzystwo Miłośników Nauk o Ziemi, które powstało w marcu 1957 r. Było ono kontynuatorem tradycji Towarzystwa Muzeum Ziemi, utworzonego w 1932 r., a zlikwidowanego w 1947 r. przez władze PRL. Szczegółowy opis historii tych trzech towarzystw podaje monografia autorstwa Zbigniewa Wójcika: Zarys dziejów polskich towarzystw przyjaciół nauk o ziemi 1932-1981.

Misja:

  • inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych dotyczących nauk o Ziemi, nauk o środowisku przyrodniczym, a także prac o charakterze interdyscyplinarnym,
  • popularyzowanie wyników tych badań,
  • działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków Towarzystwa,
  • ochrona zabytków i okazów przyrody,
  • upowszechnianie idei ochrony środowiska przyrodniczego.

Prowadzone działania

Towarzystwo działa na rzecz popularyzacji nauk o Ziemi i o środowisku przyrodniczym oraz na rzecz podnoszenia kwalifikacji swoich członków.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Cele Towarzystwa

wymienione są w §6 Statutu PTPNoZ

 

j4.jpg

Liczba odsłon: 86537

© Copyright - PTPNoZ

Wykonanie: M.Krauze