Zmarł Władysław Borowiec

Władysław Borowiec (1947-2023) – absolwent i długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie geodezji górniczej. Wielce  zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa... Czytaj

50. rocznica czechosłowacko-polskiej wyprawy Cotopaxi

5 września 2022 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone 50. rocznicy zejścia do dna krateru wulkanu Cotopaxi. Jednym z... Czytaj

Nowe władze w Zarządzie Głównym

W dniu 28 maja 2022 r. odbył się XIV Zjazd posiedzenie PTPNoZ. Podsumowano XIII kadencję Towarzystwa, sformułowano zdania na nową kadencję i wybrano nowe władze.... Czytaj

INWENTARYZACJA JASKIŃ W POLSCE

Jaskinie w Polsce występują w różnych regionach, w większości zlokalizowanych w południowej części kraju. Są to obiekty o różnej genezie: krasowej (występują wówczas w obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczanych przez wodę - przeważnie wapieni, wapieni dolomitycznych i gipsów) i tektonicznej.

ZBIERACTWO I KOLEKCJONERSTWO

Zbieractwo i kolekcjonerstwo minerałów, skał i skamieniałości to jedna z podstawowych i najstarszych form działalności realizowanej przez członków Towarzystwa od początku jego istnienia.
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) w obecnym kształcie funkcjonuje od marca 1972 r. Zastąpiło wcześniejszą organizację - Polskie Towarzystwo Miłośników Nauk o Ziemi (PTMNoZ), które powstało w marcu 1957 r. Było ono kontynuatorem tradycji Towarzystwa Muzeum Ziemi (TMZ), utworzonego w 1932 r., a zlikwidowanego w 1947 r. przez władze PRL. Szczegółowy opis historii tych trzech towarzystw podaje monografia autorstwa Zbigniewa Wójcika: Zarys dziejów polskich towarzystw przyjaciół nauk o ziemi 1932-1981.